• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Skjenkebevilling - Tønsberg

Vilkår

Til informasjon:

Om bestemmelser vedrørende skjenkebevillingen, vises det til lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 2. juni 1989 nr. 27 (alkoholloven), forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 8. juni 2005 nr. 538 (alkoholforskriften), forskrift om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk mv., Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark av 1. januar 2021 samt retningslinjer i alkoholpolitisk handlingsplan for Tønsberg kommune 2020-2024.

Johnsrud Etterforskning & Rådgivning AS er engasjert av Tønsberg kommune til å utføre skjenkekontroll iht. alkoholloven. Representanter for selskapet må derfor gis adgang til skjenkestedet dersom de anmoder om det.

Som søker har du adgang til innsyn i sakens dokumenter etter forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Vedtak om skjenkebevilling er et enkeltvedtak som kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, jfr. forvaltningsloven kap VI og alkoholloven § 1-16. Klagefrist er 3 uker fra enkeltvedtaket er mottatt. En eventuell klage adresseres til Tønsberg kommune, Postboks 2410, 3101 Tønsberg eller postmottak@tonsberg.kommune.no.

Om det oppgis feil opplysninger i denne søknaden, vil en bevilling kunne trekkes tilbake på kort varsel.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader